Årsmöte i VBB

Alla medlemmar hälsas välkomna till VBB´s Årsmöte söndagen den 19 november kl.11.00

Plats: WBS klubblokal KAJUTAN i Vikens Hamn

Vi bjuder på sedvanliga årsmötes förhandlingar och fika!

Varmt Välkomna!

Styrelsen för Vikens Bastubadare