Info om 70+ tiderna

Reserverade 70+ tider tillkom under pandemin för att våra äldre medlemmar skulle kunna basta under tryggare former. Vi ändrar nu till att detta är en rekommendation där i första hand 70+ medlemmar skall ha möjlighet att boka dessa tider på vardagarna mellan kl.13-15.00. Styrelsen för VBB